Zahteva za podaljšanje roka za dopolnitev vloge - priloga 16B