Izdaja soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov