Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (priloga 8)