Vloga za oprostitev plačila NUSZ za zavezance z nižjimi dohodki (prejemniki socialne pomoči)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije