Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (priloga 6)