Vloga za 5-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije