Zahteva za izdajo mnenja glede varovalnih pasov občinskih javnih cest

Organizacijska enota