Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja

1561
243.796,99 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
147.552,25 EUR
V teku
Krašnja, parc. št. 27/1, 27/2 in 27/4 – del, k.o. Krašnja, 1225 Lukovica
december 2017
september 2019

Podatki o financiranju